Kognivita

Kognivita drives av Nina Vidhammer Tafjord, psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut.


Kognitive terapeuter er helsepersonell som har fullført 2-årig videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi eller en NFKT-godkjent videreutdanning.


Mange synes at kognitiv terapi er en fornuftig og jordnær måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Dessuten har forskning dokumentert at den har hjulpet mange til å få kontroll med problemene sine. Det er utviklet tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser.


Ulike lidelser som kan behandles med kognitiv terapi:

 • Angstlidelser
 • Depresjonesjon
 • OCD tvangslidelser
 • Stressmestring
 • Psykoselidelser
 • Sinneproblemer
 • Smerter
 • Spilleavhengighet
 • Spiseforstyrrelser
 • Søvnproblemer
 • Utmattelse


Terapitimer

Kognitiv terapi

Kognivita ønsker å gjøre det enkelt for potensielle pasienter å finne en terapeut de kan henvende seg til når de trenger hjelp, som et alternativ til det offentlige apparatet. 

Kognivita er registrert på NFKT sin oversikt over godkjente kognitive terapeuter som er tilgjengelige for å ta imot pasienter i privat praksis. Se https://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/kognitive_terapeuter_med_privat_praksis/


Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Det finnes en rekke ulike former for kognitiv terapi som er lagt til rette for ulike typer av vansker. Eksempler er depresjon og angstlidelser.


Et sentralt mål i kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut. Tilnærmingen har også form av veiledet selvhjelp, med selvhjelpslitteratur og nettbaserte selvhjelpsprogrammer. 


Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge.

Terapitimer

45-60 minutter

Samtaleterapi

Eksponeringsterapi

PsykoedukasjonKurs

5-10 deltakere

Stressmestring

Angstmestring

Depresjonsmestring