Tjenester

Kognitiv terapi

Terapitimer


Samtaleterapi

Eksponeringsterapi

Psykoedukasjon


Kurs

5-10 deltakere

Stressmestring

Angstmestring

DepresjonsmestringKognivita driver kognitiv terapi som privat praksis.

Konsultasjoner må betales i sin helhet av kunden. 

TERAPITIMER

Kr. 800,-Samtaleterapi

Eksponeringsterapi

Psykoedukasjon


KURS

Kurs og pris på forespørsel


Stressmestring

Angstmestring

Depresjonsmestring

Mest populære